Geçici Korumadan Vatandaşlığa: Mevzuat ve Uygulamalar