Irregular Migration and Migrant Smuggling

“Geri Gönderme Merkezlerinin Kapasitelerinin Desteklenmesi ve İdari Gözetime Alternatif Tedbirlerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında kolluk kuvvetleri ve göç uzmanlarına yönelik Düzensiz Göç ve Göçmen Kaçakçılığı üzerine güncel bilgilerin sunulduğu çalıştay İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

1-2 Eylül 2022
Göç İdaresi Başkanlığı, IOM, UNHCR