Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma Durumları

Ayselin Yıldız ve Ayça İzmirlioğlu. 2022.”Türkiye’de Yaşayan Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Çalışma İzni, İş Sözleşmeleri, Diploma Denklik ve Meslek İcrasına İlişkin Durumlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi.